Bucks County Show


 

Ram, shearling & older

1: Mrs K Wheeler 2: Mrs L Mead 3: B Cooer

4: G Anstie 5: Mrs L Mead

Ram lamb

1: Mrs L Mead 2: B Cooper

3: Mrs L Mead 4: G Anstie

Ewe, shearling & older

1: B Cooper 2 & 3 & 4: Mrs L Mead

5 & 6: Mrs K Wheeler

Ewe lamb

1: B Cooper 2: G Sparke 3: B Cooper

4 & 5: Mrs L Mead  6: Mrs K Wheeler 

Group of sheep

1:  Mrs L Mead 2: B Cooper

Champion

Mrs L Mead’s ram lamb

Reserve champion

B Cooper